Kvalitetspolicy

Cetec strävar alltid efter en effektiv tillverkningsprocess som kännetecknas av hög kvalitet på produktens utförande samt stor miljömedvetenhet vid tillverkning och användning.

Kvalitetspolicy:

Cetecs ambition är att alltid tillverka produkter av högsta kvalitet till ett kostnadseffektivt pris. Detta när vi genom följande:

 • Alla på Cetec utför sina åtagande på ett fackmannamässigt och rationellt sätt
 • Att ha en för varje order överenskommen tidplan så att överenskommen leveranstid hålls.
 • Genom strikt egenkontroll överlämna produkterna utan fel och brister.
 • Arbetet skall präglas av stolthet och glädje samt att alla medarbetare har den utbildning som krävs.
 • Cetec skall arbeta långsiktigt med utbildning av personalen och ständiga förbättringsåtgärder

Miljöpolicy

Cetec skall bidra till en skonsam miljöpåverkan genom att:

 • Ständigt förbättra processer som påverkar miljön
 • Främja användning av förnybara material
 • Sträva efter att minimera miljöpåverkan som uppstår genom våra transporter.
 • Aktivt arbeta med att minimera vår förbrukning av fossila bränsle.
 • Vill skall arbeta aktivt med sortering vid vår avfallshantering.
 • Vi skall följa interna och externa krav och lagar.